Game-driven?

Game-Driven er en gruppe af spildesignere, undervisere, fiktionører, programmører og webdesignere der efterhånden har et solidt katalog af spil- og fiktionsbaserede undervisningsprodukter.

Vores udgangspunkt er at man lærer mest hvis man er engageret og kan se at det man lærer er anvendeligt. Vores midler til at nå dette mål er spil og historier.

Spil fordi det appellerer til lysten til at vinde, og er effektivt til at vise en sammenhæng mellem opgave og resultat. Du kan kun vinde hvis du har viden, metode, og evnen til at anvende det korrekt. I et spilsystem kan det gøres overskueligt hvad en bestemt viden kan anvendes til, og hvad man får ud af at besidde og mestre viden og metoder.

Historier fordi de appellerer til følelser og indlevelse, og kan bruges til at sætte læringsindholdet i en meningsfuld og realistisk kontekst. Ved at sætte læring i en interaktiv fortælling lagres den opnåede vide dybere, og man har nemmere ved at huske hvad man har lært fordi det knyttes til interessante personer, følelser og situationer.

I vores undervisningsprodukter er interaktionen mellem deltagerne det vigtigste, og computeren et redskab de kan bruge til at tilgå fiktionsuniverset, opgaver og ny viden. Formidling og udveksling af viden mellem deltagerne, og samarbejde om løsning af problemer og opgaver, er centralt i vores produktion.